http://www.csd.uu.se/~een/sis/

Niklas Een - Swedish artist with beautiful as well as effective custom stereogram artworks; offered exhibition in Truly Virtual Web Art Museum at www.lastplace.com, 1999


Introduktion

Sommaren 1991 fick jag en uppenbarelse! En
vän till mig, David Sundqvist, visade mig en
artikel i Mathematica Journal om något
författaren kallade Random Dot Stereograms.
Detta skulle visa sig vara en typ av
datorgenererade bilder som framkallar en
mycket roande synvilla. Sidan du just nu
befinner dig på är tillägnad denna typ av
synvilla, för min fascination över bilderna jag
fann i Mathematica Journal var fullständig.
De kom att bli början på något större.

1991 var R.D.S-bilder, eller S.I.R.D.S. som de
numera vanligen kallas på Nätet, ännu inte
allmänt kända, och den 3D-effekt som
uppträder då man tittar på dem på rätt sätt,
kom som en fullständig överraskning för mig.
Jag minns att jag blev arg över att ingen visat
mig denna typ av bilder tidigare! Jag hade alltid
varit fascinerad av de synvillor som
presenterades i biologiböckernas kapitel om
perception, och kunde inte förstå varför de inte
innehållit en sådan här bild?

Hur som helst bestämde jag mig för att göra egna R.D.S-bilder. För en flitig hobbyprogramerare var
ju detta ett perfekt projekt. Artikeln i Mathematica Journal var mig fullständigt kryptisk, men
bilderna hade jag ju, och det var inte svårt att se hur de var uppbyggda. Så vid min fars (söliga)
386sx 16MHz skapade jag mina första bilder. De tog 20-25 minuter att räkna fram, och mitt
program fungerade inte vid första försöket.

Till slut lyckades jag dock tota ihop några bilder: ett sinuslandskap, två ringar som satt i varandra, en
propeller och en bild med mitt namn "Niklas" på snedden. Jag tog med bilderna till skolan och visade
för dem som var intresserade, och intresset spred sig snabbt, liksom bilderna. Snart hade bilderna
spridigt sig de 30 milen från Göteborg till Lund, där professor Lars Olof Björn fick syn på dem och
tyckte att det här med R.D.S-bilder var så roligt att den populärvetenskapliga tidsskriften Forskning
och Framsteg borde ha en liten artikel på temat. Det hela slutade med en R.D.S-bild på framsidan
till 4:e numret 1992 samt att den inledande artikeln i tidningen, den månadens "dragplåster", handlade
om R.D.S-bilder.

Efter det började telefonerna gå varma. Flera företag hörde av sig och ville få sin företagslogotype,
sin senaste produkt, sin chefs namn (inför 50-års fest) etc. som R.D.S-bild. Jag gjorde mitt bästa för
att utnyttja situationen, och startade ett litet företag för att lättare kunna sköta det hela. Jag hade
dock ont om tid att vidareutveckla idén eftersom jag vid denna tidpunkt precis påbörjat mina
högskolestudier vid Chalmers Tekniska Högskola.

Men det var ingen skada skedd. Som Du säkert uppmärksammat så kom fenomenet R.D.S-bilder,
eller S.I.S., S.I.R.D.S., Stareograms, C.G.3D., P.D.I., Amfigram, Stereobilder, 3D-bilder -- kärt
barn har många namn -- att vidareutvecklas in absurdum av ett otal andra människor. Någon gång
under 1994-1995 utlöstes en 3D-bilds hysteri världen över, där den kommersiella potentialen togs
tillvara på fullt ut av ett antal företag.

Det fanns ett litet fönster i tiden då jag kunde kastat studierna åt sidan och ägnat mig åt R.D.S-bilder
på heltid, och blivit rik. Jag utnyttjade dock aldrig detta fönster, men jag ångrar mig inte. Jag tänker
fortfarande bli rik :-)

Men innan denna boom ägde rum hade jag faktiskt ställt samman min egen bok med 3D bilder. Det
var mitt "sommarjobb" 1993. Jag valde då att kalla dem Single Image Stereograms, det namn jag
tycker bäst återspeglar vad det egentligen är frågan om. Namnet kan te sig en smula motsägelsefullt
-- Stereogram antyder, åtminstone för en icke-latinkunnig, att det är frågan om två bilder, medan
Single Image klart säger att det endast är en bild. Men detta är precis vad en S.I.S-bild är: två
bilder i en.

Den 3D-effekt som uppkommer i S.I.S-bilder är
uteslutande ett resultat av människans stereoseende,
d v s vår förmåga att ur skillnaden mellan vänsterögats
bild av omvärlden och högerögats bild av omvärlden
förnimma djup. Ögonen ser ju världen ur två något olika
synvinklar, och det är just detta, att ögonen rapporterar
olika bilder till hjärnan, som är nyckeln till 3D-effekten.
Ett vanligt stereogram är ett par av bilder där ena bilden
är avsedd för vänster öga, andra bilden är avsedd för
höger öga. Med hjälp av t ex en ViewMaster eller med
röd-grön-glasögon kan bilderna styras, så att varje öga
ser den bild som är avsedd. Men man kan också helt
enkelt placera bilderna bredvid varandra och låta tittaren
skela eller vinda på ett sådant sätt att ögonen tittar på var
sin bild.

Ett Single Image Stereogram är just ett sådant stereogram, och det är skelandet eller vindandet
som gör bilderna svåra att se för nybörjaren. Det enda som skiljer en S.I.S-bild från ett stereogram
där två bilder placerats bredvid varandra är, att genom ett finurligt trick så har vänsterdelen av
högerbilden gjorts identisk med högerdelen av vänsterbilden. Det är naturligtvis här datorn kommer
in i bilden, för att beräkna detta "trick". De två bilderna kan sedan sammanfogas till skenbart en bild.

Om detta galleri

På denna sida återfinns en blandning av gamla och nya bilder i både färg och svartvitt. Färgbilderna
är lite nyare, de svartvita bilderna lite äldre och tagna från min SIS-bok. "Tumnagel" varianterna som
förekommer på denna sida är medvetet gjorda ganska stora, så att 3D effekten skall kunna upplevas
även på dem. Annars skulle de fungera dåligt som förhandsvisningsexemplar. Bilderna är skapade i
mitt program Genasis ("generate a SIS"), som hade en fortgående utveckling under 1992-1994.
Tyvärr fanns ej operativsystemet Linux i någon lättillgänglig och fullständig version på den tiden, och
Windows befann sig fortfarande på version 3.1. Så Genasis är utvecklat under DOS. Detta har
givetvis vållat alla tänkbara sorters problem.

De svartvita bilderna är renderade i 300 DPI och avsedda att skrivas ut på papper, där de gör
sig bäst. De har en storlek på 2184x2184 pixlar, vilket är anpassat för A4. Om du skriver ut dessa
bilder, bör du se till att ange "300 DPI" i programmet du använder för att få ett korrekt resultat (det
svarar mot 18.49 x 18.49 cm eller 7.28 x 7.28 tum). Om du vill skala ned bilderna för skärmvisning
bör du göra detta med ett program som interpolerar bra, t ex Photoshop. Eventuellt kan jag
inkludera nedskalade varianter av bilderna på denna sida, ifall intresset är stort. Så skriv ett brev.

Färgbilderna är i motsats till de svartvita avsedda för skärmen. Än så länge är det väl få som har
möjlighet eller råd att skriva ut bilder i färg med god kvalitet. Storleken är därför anpassad till
skärmen, 800x600 pixlar, vilket egentligen är något för lågt för att alla detaljer skall framträda tydligt.
Om det finns ett intresse för högupplösta varianter av bilderna på denna sida, kan jag eventuellt
komma att ordna detta. Så även här är din åsikt välkommen.

Hur ser jag en SIS-bild

För dig som mot alla odds förirrat dig till denna sida utan att tidigare sett en S.I.S-bild, följer här en
kort beskrivning av hur du kan gå tillväga för att uppleva 3D-effekten:

Håll bilden alldeles intill näsan, så att du inte kan se skarpt. Avlägsna sedan långsamt bilden till
ungefär läsavstånd. Det är viktigt att bilden förblir suddig under avlägsnandet, annars måste du börja
om. Försök att vara avslappnad. När du nått läsavstånd håller du kvar bilden, och med lite tur
framträder så småningom 3D-effekten.