About Niklas Een & Stereograms

 

Single Image Stereograms are somewhere between art and the simple joy
of experiencing a new sensation. It is much like a computer game in the
sense that the intended visual experience of the viewer is more of an objective
than the inner experience of the artist himself. The task of the artist is to
INVENT the experience. In doing so the artist suceeds in creating "art" out
of mere stereographic imaging by making a technical result appear
tasteful and vivid.

I became acquainted with this phenomenon in Mathematica Journal
in an article about Random Dot Stereograms in 1991, and was intrigued.
I was still at high-school at the time, but as I knew some programming,
I wanted to make some pictures of my own. It all ended in a book
of SIS images in 1993.  After my work on the book, I have worked
intermittently on my SIS program through the years.
-- Niklas Een, 1999

 

 

Curator's  Comments -

Niklas Een is a leading stereogram  (single image SIRDS) artist of Sweden. He contributes to Web cyberculture through networking with other SIRDS artists around the world. Een's works is respected by other stereogram artist for it   2-dimensional design beauty besides the stereoscopic illusory 3-dimensional effect.   Extraordinary 3-dimensional depth is conjured from his images, unlike the illusory depth of more common stereograms.  The young artist currently attends Uppsala University, the distinguished  science and technology  of the Nordic countires.

Back to Show Catalog

 

Description of his work in Swedish


Introduktion

Sommaren 1991 fick jag en uppenbarelse! En
vän till mig, David Sundqvist, visade mig en
artikel i Mathematica Journal om något
författaren kallade Random Dot Stereograms.
Detta skulle visa sig vara en typ av
datorgenererade bilder som framkallar en
mycket roande synvilla. Sidan du just nu
befinner dig på är tillägnad denna typ av
synvilla, för min fascination över bilderna jag
fann i Mathematica Journal var fullständig.
De kom att bli början på något större.

1991 var R.D.S-bilder, eller S.I.R.D.S. som de
numera vanligen kallas på Nätet, ännu inte
allmänt kända, och den 3D-effekt som
uppträder då man tittar på dem på rätt sätt,
kom som en fullständig överraskning för mig.
Jag minns att jag blev arg över att ingen visat
mig denna typ av bilder tidigare! Jag hade alltid
varit fascinerad av de synvillor som
presenterades i biologiböckernas kapitel om
perception, och kunde inte förstå varför de inte
innehållit en sådan här bild?

Hur som helst bestämde jag mig för att göra egna R.D.S-bilder. För en flitig hobbyprogramerare var
ju detta ett perfekt projekt. Artikeln i Mathematica Journal var mig fullständigt kryptisk, men
bilderna hade jag ju, och det var inte svårt att se hur de var uppbyggda. Så vid min fars (söliga)
386sx 16MHz skapade jag mina första bilder. De tog 20-25 minuter att räkna fram, och mitt
program fungerade inte vid första försöket.

Till slut lyckades jag dock tota ihop några bilder: ett sinuslandskap, två ringar som satt i varandra, en
propeller och en bild med mitt namn "Niklas" på snedden. Jag tog med bilderna till skolan och visade
för dem som var intresserade, och intresset spred sig snabbt, liksom bilderna. Snart hade bilderna
spridigt sig de 30 milen från Göteborg till Lund, där professor Lars Olof Björn fick syn på dem och
tyckte att det här med R.D.S-bilder var så roligt att den populärvetenskapliga tidsskriften Forskning
och Framsteg borde ha en liten artikel på temat. Det hela slutade med en R.D.S-bild på framsidan
till 4:e numret 1992 samt att den inledande artikeln i tidningen, den månadens "dragplåster", handlade
om R.D.S-bilder.

Efter det började telefonerna gå varma. Flera företag hörde av sig och ville få sin företagslogotype,
sin senaste produkt, sin chefs namn (inför 50-års fest) etc. som R.D.S-bild. Jag gjorde mitt bästa för
att utnyttja situationen, och startade ett litet företag för att lättare kunna sköta det hela. Jag hade
dock ont om tid att vidareutveckla idén eftersom jag vid denna tidpunkt precis påbörjat mina
högskolestudier vid Chalmers Tekniska Högskola.

Men det var ingen skada skedd. Som Du säkert uppmärksammat så kom fenomenet R.D.S-bilder,
eller S.I.S., S.I.R.D.S., Stareograms, C.G.3D., P.D.I., Amfigram, Stereobilder, 3D-bilder -- kärt
barn har många namn -- att vidareutvecklas in absurdum av ett otal andra människor. Någon gång
under 1994-1995 utlöstes en 3D-bilds hysteri världen över, där den kommersiella potentialen togs
tillvara på fullt ut av ett antal företag.

Det fanns ett litet fönster i tiden då jag kunde kastat studierna åt sidan och ägnat mig åt R.D.S-bilder
på heltid, och blivit rik. Jag utnyttjade dock aldrig detta fönster, men jag ångrar mig inte. Jag tänker
fortfarande bli rik :-)

Men innan denna boom ägde rum hade jag faktiskt ställt samman min egen bok med 3D bilder. Det
var mitt "sommarjobb" 1993. Jag valde då att kalla dem Single Image Stereograms, det namn jag
tycker bäst återspeglar vad det egentligen är frågan om. Namnet kan te sig en smula motsägelsefullt
-- Stereogram antyder, åtminstone för en icke-latinkunnig, att det är frågan om två bilder, medan
Single Image klart säger att det endast är en bild. Men detta är precis vad en S.I.S-bild är: två
bilder i en.

Den 3D-effekt som uppkommer i S.I.S-bilder är
uteslutande ett resultat av människans stereoseende,
d v s vår förmåga att ur skillnaden mellan vänsterögats
bild av omvärlden och högerögats bild av omvärlden
förnimma djup. Ögonen ser ju världen ur två något olika
synvinklar, och det är just detta, att ögonen rapporterar
olika bilder till hjärnan, som är nyckeln till 3D-effekten.
Ett vanligt stereogram är ett par av bilder där ena bilden
är avsedd för vänster öga, andra bilden är avsedd för
höger öga. Med hjälp av t ex en ViewMaster eller med
röd-grön-glasögon kan bilderna styras, så att varje öga
ser den bild som är avsedd. Men man kan också helt
enkelt placera bilderna bredvid varandra och låta tittaren
skela eller vinda på ett sådant sätt att ögonen tittar på var
sin bild.

Ett Single Image Stereogram är just ett sådant stereogram, och det är skelandet eller vindandet
som gör bilderna svåra att se för nybörjaren. Det enda som skiljer en S.I.S-bild från ett stereogram
där två bilder placerats bredvid varandra är, att genom ett finurligt trick så har vänsterdelen av
högerbilden gjorts identisk med högerdelen av vänsterbilden. Det är naturligtvis här datorn kommer
in i bilden, för att beräkna detta "trick". De två bilderna kan sedan sammanfogas till skenbart en bild.

 

 

Partial English Transation-

 

On this page you will find a mixture of old and
new pictures in both color and
black-and-white. The color pictures are newer;
the black-and-white pictures are all from my
SIS-book. The thumbnails should be big
enough for the 3D effect to appear, at least for
the trained SIS-viewer! All pictures are
generated by my program Genasis ("generate
a SIS"), which I developed to and fro during
1992 to 1994.

The black-and-white pictures are rendered in
300 DPI and are intended to be printed on
paper where they will come to their right. Their
size is 2184x2184 pixels, which is suited for
A4 or Letter. Just feed "300 DPI" or "18.49 x
18.49 cm" or "7.28 x 7.28 inch" into the
program you use for printing them. The pictures
will not look good on the screen unless you
view them with a program tha interpolates the
pixels, such as Photoshop.

The color pictures, contrary to the black-and-white, are intended for the screen. The resolution
therefore is only 800x600 pixels, which really is a bit too low. If there is a strong interest in versions of
higher resolution, I might re-render them and put them on this page.

How do I see a SIS-picture

If you agains all odds have strayed to this page without ever seeing a SIS-picture before, here is a
short description on how to conjure the 3D effect:

Hold the picture close to your nose, so that you cannot focus. The picture should be blurred. Slowly
move the picture away from you to a reading distance. It is important that the picture remains blurred
and your eyes unfocused during the move; if not you should try again. Try to be relaxed. When the
picture is at reading distance, stop and wait. After some 10 seconds, the 3D effect may just appear!